خــــەوەر

مصاحبه‌ی کاک ناوخاص نظری عضو کمیته‌ مرکزی سازمان دمکراتیک یارسان با sterk TV

ادامە

سربازان اوکراین فرودگاهی را تصرف کردند

ادامە

کشتی مسافری کره جنوبی غرق شد

ادامە

شاعر ناودار کورد اسد چراغی ئەڕا هەمویشە ماڵاوایی لە ژیان کرد

ادامە

گزارش‌هایی از تشکیل شاخه القاعده در کردستان عراق

ادامە

ئاگاداری ئەڕا ئەندام،دوستان و دڵسوزان سازمان دموکراتیک یارسان

ادامە

حاکمیت ننگین نظام فاشیسم اسلامی یک جوان یارسانی را به‌ کام مرگ سوق داد.

ادامە

احتمال خفگی کادر پرواز هواپیمای ناپدید شده مالزی

ادامە

برملا شدن تلاش ایران برای گسترش دخالت هایش در یمن

ادامە

خودکشی یک سرباز وظیفه یارسانی در پادگان سپاه پاسداران

ادامە

بدینوسیلە بە اطلا‌ع انجمن ها و سایر اعضای فدراسیون یارسان و کانون آێنی پردیور می رساند کە کنگرە سالانە این دو جریان فرهنگی و آێینی در تاریخ نوزد‌‌هم اپریل ٢٠١٤ در شهر اسکیلستونا برگزار خواهد شد. از کلیە اعضا؛ تقاضا میشود کە پیشنهادات خود را بە آدرس ایمیل فدراسیون ارسال فرمایند تا در دستور کار کنگرە قرار گیرد. نظرات و پیشنهادات شما می تواند بە بهتر کردن برگزاری کنگرە فدراسیون و کانون آێنی پردیور کمک کند. در ضمن جهت هر سوالی پیرامون شرایط شرکت کردن در این کنگرە لطفا با شمارە تلفن های زیر تماس گرفتە و رفع ابهام فرمائید

٠٧٠٤٠١٧٩٢٠ و ٠٧٠٤٣٩٩٥٣ و ٠٧٠٤١٨٥٢٥٧

YarsanF@hotmail.com

Datum lördag den 19-04-2014 tid, kl: 09 till 20.30 Munktell Arena Verkstadsgatan 5 våning 2 Eskilstuna

پیشاپیش خیر مقد متان را گرامی میداریم.

فدراسیون یارسان و کانون آێنی پردیور